Jaunkareivju diena 2017 Jan08

Tags

Related Posts

Share This

Jaunkareivju diena 2017


Pestīšanas armijā ir virsnieki – institūciju vadītāji; kareivji – draudžu biedri; jaunkareivji – bērni un jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu, redz Pestīšanas armiju, kā savu draudzi un vēlas tajā kalpot. Viņi atbalsta draudzes vadītāju sociālā darbā, praktiskās lietās, muzicējot vai kā savādāk. Bet reizi gadā visi jaunkareivji sabrauc kopā, lai jauki pavadītu laiku spēlēs, dziesmās, priekšnesumos, liecībās un izklaidēs. Protams pirms tam ir arī kādi mājasdarbi. Šādi tie bija 2017. gadā:
CIENI CITUS – apciemojiet vientuļos cilvēkus pansionātā, mājās vai kur citur, viņus iepriecinot ar priekšnesumu, pašu sarūpētām dāvanām vai veltot laiku sarunām;
ESI KALPOŠANĀ – piedalieties svētdienas dievkalpojuma organizēšanā un tā īstenošanā;
REDZI BRĪNUMUS – uzzini kādus brīnumainus darbus Dievs ir ļāvis piedzīvot jaunkareivjiem pestīšanas armijā citās valstīts;
IZPĒTI RĪKOJUMUS – studējiet Bībele , uzziniet kādus rīkojumus Dievs devis cilvēkiem vecajā derībā un attēlojiet to maketā.
Izdevās viņiem tas lieliski 🙂