Tags

Related Posts

Share This

“JAUNIEŠI 4×4” reģistrācijas veidlapa

Veidlapu aizpilda bērna vecāki

Šī informācija ir konfidenciāla, un grupas vadītājs ir atbildīgs par drošu šīs informācijas uzglabāšanu. Tā netiks iekļauta nevienā citā datu bāzē vai nodota trešajām personām.

Informācija par jaunieti
Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums (d/m/g)

Adrese

Telefona nr.

E-pasta adrese

Informācija par jaunieša vecāku/aizbildni
Vārds, uzvārds

Telefona nr.

E-pasta adrese

Papildus informācija par jaunieti
Alerģijas

Veselības problēmas

Uzvedības grūtības

Uztura ierobežojumi

Citi