Bībeles diena 2017 Sep18

Tags

Related Posts

Share This

Bībeles diena 2017

Bībeles diena ir diena, kad komandas no dažādiem Pestīšanas armijas korpusiem Latvijā sabrauc kopā un veic dažādus radošus gan uz atjautību, gan uz veiklību balstītus uzdevumus, pārbaudot savas zināšanas Bībeles stāstos, kurus iepriekš būs studējuši.
Bībeles dienas tēma ir SATIKŠANĀS. Aplūkosim stāstus, kuros ir atspoguļotas Jēzus sarunas ar dažādiem cilvēkiem un aprakstīta Jēzus rīcība. Mācīsimies no šīm situācijām un iepazīsim Jēzu tuvāk, lai saskatītu Viņa darbus ikdienā.

Bībeles diena notiks sestdien, 25. novembrī Rīgas 1. korpusā, Bruņinieku ielā 10a no plkst. 11.00-17.00

Lai piedalītos:
1. Korpusa vadītājiem ir jāizveido komanda/as šādās vecuma grupās:
* 6 – 9 gadi: 2 – 4 dalībnieki
* 10 – 12 gadi: 2 – 4 dalībnieki
* 13 – 16 gadi: 2 – 4 dalībnieki
2. Komandas jāpiesaka līdz 10.oktobrim, rakstot uz epastu: jauniesi@pestisanasarmija.lv, vai zvanot 26317456 (Ilonai)
3. Katrs reģistrētais dalībnieks saņems darba burtnīcu, kuru varēs izmantot gatavojoties un arī Bībeles dienā, pildot dažus uzdevumus.

Komandu uzdevumi
1. Izlasīt visus 9 (jauniešiem 10) stāstus Bībelē.
* Mateja 3:13-17 – kristības
* Marka 10:46-52 – aklais vīrs
* Lūkas 17:11-19 – desmit spitālīgi vīri
* Marka 10:17-19 – bagātais jaunietis
* Jāņa 8:1-11 – sieviete
* Marka 10:13-16 – bērni
* Marka 5:1-15 – cilvēks ar nešķīstu garu
* Lūkas 23:7-16 – Hērods
* Jāņa 20:24-29 – Toms
* Jāņa 3:1-21 – Nikodēms (stāsts jauniešiem /13-16 g)
2. Pievērst uzmanību detaļām.
3. Spēt atrast šos stāstus un Zelta pantus Bībelē – Jāņa 3:16, Lūkas 6:3, Mateja 3:17, Marka 10:52, 1 Tesaloniķiešiem 5:18.
4. Mācēt atbildēt uz jautājumu: “Ko varam mācīties no šīs situācijas, stāsta? Kādas Dieva īpašības mēs varam ieraudzīt šajos notikumos?”
5. Iemācīties no galvas 5 Zelta pantus.
6. Uzrakstīt un atspoguļot vienu Zelta pantu uz A2 lapas (katrai komandai tiks iedalīts viens Zelta pants).
7. Iepazīties ar karti “Svētā zeme Jēzus laikā”.
Aicinu jūs iedrošināt bērnus un jauniešus, veltīt laiku un studēt Bībele kopā, lai iepazītu vairāk savu Kungu!