Bībeles diena 2018 Oct02

Tags

Related Posts

Share This

Bībeles diena 2018

Bībeles diena ir diena, kad komandas no vairākiem Pestīšanas armijas korpusiem Latvijā sabrauc kopā un veic dažādus radošus gan uz atjautību, gan uz veiklību balstītus uzdevumus, pārbaudot savas zināšanas Bībeles stāstos, kurus iepriekš būs studējuši.
Šogad aplūkosim stāstus, kuros ir atspoguļoti notikumi, kas risinās KALNĀ, kur spilgtā veidā tiek atklāts Dieva raksturs. Mācīsimies no šīm situācijām un iepazīsim Dievu tuvāk, lai saskatītu Viņa darbus arī mūsu ikdienā.

Bībeles diena notiks sestdien, 24. novembrī Rīgas 1. korpusā, Bruņinieku ielā 10a no plkst. 11.00-17.00

Lai piedalītos:

1. Korpusa vadītājiem ir jāizveido komanda/as šādās vecuma grupās:

6 – 9 gadi (2 – 4 dalībnieki)
10 – 12 gadi (2 – 4 dalībnieki)
13- 16 gadi (2 – 4 dalībnieki)

2. Komandas jāpiesaka līdz 14.oktobrim, rakstot uz epastu: jauniesi@pestisanasarmija.lv, vai zvanot 26317456 (Ilonai)

3. Katrs reģistrētais dalībnieks saņems darba burtnīcu, kuru varēs izmantot gatavojoties un arī Bībeles dienā, pildot dažus uzdevumus.

Komandu uzdevumi:

1. Izlasīt stāstus Bībelē.

* 2 Mozus 19
* 1 Ķēniņa 18: (1-16) 17-46
* 1 Ķēniņa 19:1-18
* Mateja 17:1-9
* Lūkas 23:26-49

2. Pievērst uzmanību detaļām.

3. Spēt atrast šos stāstus un Zelta pantus Bībelē

4. Mācēt atbildēt uz jautājumu: “Ko šis stāsts atklāj mums par Dievu? Kā tas ietekmē manu/ mūsu ikdienu?

5. Iemācīties no galvas Zelta pantus – Ps 18:31-32, Ps:125:2, Mateja 17 :5, Jāņa 3:16

6. Izveidot prezentāciju, tajā atspoguļojot 104 Psalmā teikto.

Aicinu jūs iedrošināt bērnus un jauniešus, veltīt laiku un studēt Dieva Vārdu kopā, lai turpinātu iepazīt Vareno Dievu!