Bībeles diena 2019 Oct31

Tags

Related Posts

Share This

Bībeles diena 2019

Jau vairākus gadus pēc kārtas rudenī bērni un jaunieši tiek mudināti savos korpusos organizēt komandas, studēt kopīgi Bībeli, un vēlāk jau pulcēties visām komandām kopā Bībeles dienas pasākumā.

Arī šajā gadā visi, kas vēlas piedalīties, tiek aicināti uz Bībeles dienu
Rīgā, 23. novembrī no plkst. 11.-17.00

Lai piedalītos:

1. Korpusa vadītājs izveido komandu/as šādās vecuma grupās:
6 – 9 gadi 2 – 4 dalībnieki
10 – 12 gadi 2 – 4 dalībnieki
13- 16 gadi 2 – 4 dalībnieki

2. Komandas jāpiesaka līdz 15.oktobrim, rakstot uz epastu: jauniesi@pestisanasarmija.lv, vai zvanot 26317456 (Ilonai)

3. Katrs reģistrētais dalībnieks saņems darba burtnīcu, kuru varēs izmantot gatavojoties un arī Bībeles dienā, pildot dažādus uzdevumus.

Komandu uzdevumi
AIzlasīt un pārrunāt dotās Rakstu vietas, atbildot uz jautājumiem:
* Ko šī Rakstu vieta mums atklāj par Dievu?
* Ko tā stāsta par cilvēku?
* Kā izlasītais un pārrunātais var ietekmē manu un līdzcilvēku ikdienu?

Lūgšana “Mūsu Tēvs” – Mateja 6:9-13;
Jēzus mūsu paraugs – Lūkas 6: 12-17; Marka 14:32-41; Mateja 14:19; Mateja 26:30; Lūkas 24:29-31;
Lūgšana Daniela dzīvē – Daniela 2 nod., 3. nod. 6. nod.

Extra jauniešiem: Daniela 9:1-19, Jāņa 17. Spied uz Rakstu vietām, lai aplūkotu jautājumus, kas palīdzēs izlasīto pārdomāt.

BMācēt atrast izlasītos stāstus Bībelē.

CIemācīties Zelta pantus: Daniela 2:20; Marka 14:38a; Filipiešiem 4:6; 1Jāņa 3:1a;

DIzveidot radošo darbu: Pierakstiet liecības par atbildētām lūgšanām un pateicības. Tās apkopojiet un skaisti noformējiet (A3, kartons, portrets).

Lai Dievs bagātīgi svētī, arī lasot kopīgi Viņa Vārdu!