Dārguma meklētāji Feb21

Tags

Related Posts

Share This

Dārguma meklētāji

Sporta nometne DĀRGUMA MEKLĒTĀJI

Laiks: 16.03.2020. plkst. 12.00 – 19.03.2020. plkst. 15.00
Vecuma ierobežojums: 1.-4. klases skolēni
Vieta: Skangaļi, Liepas pagasts, Prikuļu novads.
Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 1. martam
Sporta nometne ir notikums, kas ļauj bērnam četras skolēnu pavasara brīvlaika dienas pavadīt aktīvi un kvalitatīvi.
Nometnē laikā meklēsim apslēpto, atklāsim nezināmo gan lasot Bībeli, gan risinot uzdevumus, gan piedaloties sporta aktivitātēs.

    Programmā:

  • Izzinošas Bībeles nodarbības
  • Radošās nodarbības
  • Intelektuālas aktivitātes un diskusijas mazās grupās
  • Komandu un individuālās spēles
  • Sporta spēles brīvā dabā
  • Lielās komandu spēles
  • Tematiski vakara pasākumi

Dalības maksa: 20 EUR
Pieteikšanās:
1. Vecākiem vai aizbildnim jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un līgums par bērna dalību nometnē. Šos dokumentus var saņemt pie sava korpusa vadītāja,
2. Aizpildīti un parakstīti dokumenti, un vismaz puse dalības maksa jānodod korpusa vadītājam līdz 2020. gada 1. martam.

Sīkāka informācija:
Ilona Rasa-Trūpa
Bērnu un jauniešu kalpošanas vadītāja
Pestīšanas armija Latvijā
Tālr. 26317456
jauniesi@pestisanasarmija.lv