Mūzikas nometne  – KLAP, KLAP May28

Tags

Related Posts

Share This

Mūzikas nometne – KLAP, KLAP

“Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!” (Psalms 100:1-2)

Vasaras mūzikas nometne ir vieta, kur dzirdēt, kā Dievs runā par to, kas Viņš ir, un to, ko Viņš mūsu dēļ ir darījis. Klausīties, piedzīvot Tā Kunga vareno mīlestību un tad tai atsaukties, radot priecīgu troksni ar balsīm, kustībām un mūzikas instrumentiem.

Laiks: 2018. gada 16.-21. jūlijs
Vecuma ierobežojumi: 10 -14 gadi
Norises vieta: Skangaļu muiža, Liepas pagasts, Priekuļu novads
Programmā:
Izzinošas Bībeles stundas
Meistarklases
* * dziedāšanā
* * dejošanā
* * sitamo instrumentu apguvē
* * pūšamo instrumentu apguvē
Sporta aktivitātes
Angļu valodas apguve ikdienas ritmā
Lielās komandu spēles
Radošās darbnīcas
Tematiski vakara pasākumi
Nakts pārgājiens
Dalības maksa: 30 EUR (piesakoties ir jāsamaksā vismaz puse no dalības maksas)
Dalības maksā ietilps:
dzīvošana istabiņās
ēdināšana 4x dienā
visas nometnes aktivitātes
visas nepieciešamās sadzīves ērtības (siltais ūdens, dušas utt.)
transporta izdevumi uz nometni un atpakaļ
Līdzi jāņem:
Ērts sporta apģērbs un apavi
Maiņas apavi telpām
Personīgās higiēnas piederumi
Peldkostīms / peldbikses un dvielis
Svētkus drēbes (vienkrāsainas bikses/svārki, apavi, krekliņš tiks iedots)
Lukturītis
Dokumenti (bez šiem dokumentiem dalība nometnē būs liegta)
Parakstīts Līgums ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē.
ĀRSTA IZZIŅA derīgai 3 mēnešus.

Pieteikšanās:
1. Pie sava korpusa vadītāja jāsaņem nometnes dokumenti – reģistrācijas veidlapa, līgums ar vecākiem.
2. Aizpildīta reģistrācijas veidlapa un vismaz puse no dalības maksas līdz 2018. gada 15. jūnijam.
3. Jānoskaidro pie sava korpusa vadītāja par nometnes dalībnieku vecāku sapulces norises laiku, kurā varēs uzzināt par nometni un parakstīt līgumu ar vecāku par bērna dalību nometnē.

Ilona Rasa-Trūpa
Bērnu un jauniešu kalpošanas vadītāja
Pestīšanas armija Latvijā
Tālr. 26317456
ilona.rasatrupa@pestisanasarmija.lv