Mūzikas un angļu valodas nometne May06

Tags

Related Posts

Share This

Mūzikas un angļu valodas nometne

Mūzikas un angļu valodas nometne

Laiks: 2016. gada 19.-23. jūlijs

Vecuma ierobežojumi: 8 -13 gadi

Norises vieta: Skangaļu muiža, Liepas pagasts, Priekuļu novads

Programma
> Izzinošas Bībeles stundas
> Meistarklases:
>> dziedāšanā
>> dejošanā
>> sitamo instrumentu apguvē
> Sporta aktivitātes
> Angļu valodas apguve ikdienas ritmā
> Lielās komandu spēles
> Radošās darbnīcas
> Tematiski vakara pasākumi
> Nakts pārgājiens

Dalības maksa: 40 EUR (piesakoties ir jāsamaksā vismaz puse no dalības maksas)

Dalības maksā ietilps:
> dzīvošana istabiņās
> ēdināšana 4x dienā
> visas nometnes aktivitātes
> visas nepieciešamās sadzīves ērtības (siltais ūdens, dušas utt.)
> transporta izdevumi uz nometni un atpakaļ

Līdzi jāņem:
> Ērts sporta apģērbs un apavi
> Personīgās higiēnas piederumi
> Peldkostīms / peldbikses un dvielis
> Lukturītis
> Dokumenti (bez šiem dokumentiem dalība nometnē būs liegta):
>> Parakstīts Līgums ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē.
>> ĀRSTA IZZIŅA , kurai jābūt izrakstītai 1-10 dienas pirms nometnes.

Pieteikšanās:
1. Vecākiem vai aizbildnim jāaizpilda reģistrācijas veidlapa;
2. Šis dokuments jānosūta uz e-pastu: jauniesi@pestisanasarmija.lv vai jāiedod savam korpusa vadītājam;
3. Vismaz puse no dalības maksas jāsamaksā reizē ar reģistrācijas veidlapas nosūtīšanu līdz 2016. gada 1. jūlijam, to nododot savam korpusa vadītājam vai veicot pārskaitījumu uz kontu ar norādi – par dalību mūzikas un angļu valodas nometnē (bērna vārds, uzvārds).

R/O “Pestīšanas armija”
Reģ.nr.90000158170
Nordea konts:LV31NDEA0000080011705
Bruņinieku ielā 10a, Rīga, LV-1001

Sīkāka informācija:
Ilona Rasa-Trūpa
Bērnu un jauniešu kalpošanas vadītāja
Pestīšanas armija Latvijā
Tālr. 26317456
ilona.rasatrupa@pestisanasarmija.lv

DOKUMENTI:
* Reģistrācijas veidlapa
* Līgums ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē

PIELIKUMI
* Bērnu nometnes programma
* Nepieciešamais apģērbs un ekipējums
* IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ