Mūzikas un angļu valodas nometne May17

Tags

Related Posts

Share This

Mūzikas un angļu valodas nometne

Pasaulē, kas nemitīgi meklē kaut ko vēl jaunāku un vēl spožāku, ir lietas, kas nekad nemainās un kas nav jāuzlabo. Dievs, Viņa Vārds, Evaņģēlijs un Dieva apsolījumi paliek nemainīgi, tāpēc iepazīsim Dievu, kas ir, bija un būs.
Lai skan disko!

Laiks: 2017. gada 18.-22. jūlijs
Vecuma ierobežojumi: 9 -13 gadi

Norises vieta: Skangaļu muiža, Liepas pagasts, Priekuļu novads

Programmā:
* Izzinošas Bībeles stundas
* Meistarklases
* * dziedāšanā
* * dejošanā
* * sitamo instrumentu apguvē
* * ģitārspēle
* Sporta aktivitātes
* Angļu valodas apguve ikdienas ritmā
* Lielās komandu spēles
* Radošās darbnīcas
* Tematiski vakara pasākumi
* Nakts pārgājiens

Dalības maksa: 30 EUR (piesakoties ir jāsamaksā vismaz puse no dalības maksas)

Dalības maksā ietilps:
* dzīvošana istabiņās
* ēdināšana 4x dienā
* visas nometnes aktivitātes
* visas nepieciešamās sadzīves ērtības (siltais ūdens, dušas utt.)
* transporta izdevumi uz nometni un atpakaļ

Līdzi jāņem:
* Ērts sporta apģērbs un apavi
* Personīgās higiēnas piederumi
* Peldkostīms / peldbikses un dvielis
* Lukturītis
* Dokumenti (bez šiem dokumentiem dalība nometnē būs liegta)
* * Parakstīts Līgums ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē.
* * ĀRSTA IZZIŅA , kurai jābūt izrakstītai 1-10 dienas pirms nometnes.

Pieteikšanās:
1. Vecākiem vai aizbildnim jāaizpilda reģistrācijas veidlapa;
2. Šis dokuments jānosūta uz e-pastu: jauniesi@pestisanasarmija.lv vai jāiedod savam korpusa vadītājam;
3. Vismaz puse no dalības maksas jāsamaksā reizē ar reģistrācijas veidlapas nosūtīšanu līdz 2017. gada 15. jūnijam, to nododot savam korpusa vadītājam vai veicot pārskaitījumu uz kontu ar norādi – par dalību mūzikas un angļu valodas nometnē (bērna vārds, uzvārds).

R/O “Pestīšanas armija”
Reģ.nr.90000158170
Nordea konts:LV31NDEA0000080011705
Bruņinieku ielā 10a, Rīga, LV-1001

Sīkāka informācija:
Ilona Rasa-Trūpa
Bērnu un jauniešu kalpošanas vadītāja
Pestīšanas armija Latvijā
Tālr. 26317456
ilona.rasatrupa@pestisanasarmija.lv

Pielikumi:
* Reģistrācijas veidlapa;
* Līgums ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē
* Bērnu nometnes programma;
* Nepieciešamais apģērbs un ekipējums;
* IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ.