Par mums


Bērnu un jauniešu kalpošana


Mērķis – atsaukties Dieva dotajam aicinājumam un pozitīvi ietekmēt bērnu un jauniešu garīgo ceļojumu, tajā iesaistot vecākus un draudzes cilvēkus.
Mūsu misija ir vest bērnus dzīvā ticībā Jēzum Kristum:
– radot drošu un patīkamu vidi
– veicinot iedrošinošas attiecības
– pasniedzot saistoši Bībeles mācību
– parādot kristīgās vērtības dzīvē

Pirmsskolas vecuma bērniem

 • Svētdienas skola
 • Mazuļu mūzika
 • Ģimenes dienas

Skolēniem

 • Bībeles nodarbības
 • Jaunkareivju apmācības
 • Skautu nodarbības
 • Mūzikas instrumentu apmācība
 • Mākslas nodarbības
 • Radošo darbu konkursi
 • Reģionālā Bībeles diena
 • Pavasara sporta nometne
 • Mūzikas nometne
 • Dienas nometnes vasarā

Jauniešiem

 • Sadraudzības vakari
 • Bībeles nodarbības
 • Pārgājieni
 • Jaunieši 4×4 nedēļas nogales
 • Kalpošanas iespējas korpusos un nometnēs

„Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku! Lai šie vārdi, ko Es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī! Piekodini to saviem dēliem, runā uz tiem. Kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies.”
5 Mozus 6:5-7