Satikšanās Jan08

Tags

Related Posts

Share This

Satikšanās


Bībeles diena ir diena, kad komandas no dažādiem Pestīšanas armijas korpusiem Latvijā sabrauc kopā un veic dažādus radošus gan uz atjautību, gan uz veiklību balstītus uzdevumus, pārbaudot savas zināšanas Bībeles stāstos, kurus iepriekš būs studējuši.
Šajā reizē tēma bija SATIKŠANĀS. Aplūkojām 10 dažādus stāstus, kuros Kristus satiek visdažādākos cilvēkus savā ceļā – nu gluži kā mēs. Mācījāmies Viņa attieksmi, pazemību, lēnprātību, gudrību un mīlestību uz katru vienu cilvēku. Protams arī daudz dziedājām, smējāmies un neticēsiet – mēs pat “sēdējām telefonos”! 🙂