Zīmējumu konkurss Nov05

Tags

Related Posts

Share This

Zīmējumu konkurss

Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu,
kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
Mateja 2:9-10

Zīmējumu konkurss

Tēma: Zvaigzne

Noteikumi:

Darba tehnika – zīmējums, gleznojums, aplikācija

Formāts – A4 vai A3

Katrs konkursa dalībnieks piedalās ar vienu darbu

Darba otrā pusē norāda
autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi

Darbu iesūtīšanas datums un vieta – 11.decembris,
Pestīšanas armijā, Bruņinieku iela 10a, Rīga

3 balvas (noderīgi piederumi māksliniekiem), dalībniekiem, kuri visspilgtāk un rūpīgāk savā darbā atspoguļos konkursa tēmu.

Info: ilona.rasatrupa@pestisanasarmija.lv, tel.nr. 26317456 Ilona